Elemente SQL

Nume - la fel ca si in alte limbaje, toate obiectele au un nume. Numele trebuie sa indeplineasca urmatoarele proprietati:

 • sa aiba maxim 30 caractere;
 • poate contine cifre (insa nu poate sa fie o cifra ca primul caracter din nume);
 • poate contine unele caractere speciale: undescore ( _ ), diez ( # ), dolar ( $ );
 • primul caracter trebuie sa fie obligatoriu o litera;
 • nu poate contine spatii.

Cuvinte rezervate - ca in orice limbaj si in SQL exista o lista de cuvinte rezervate, adica, exista o lista de cuvinte cu sarcini bine definite si care nu pot fi folosite ca nume pentru obiectele voastre (de exemplu: SELECT).

Constante - constantele reprezinta valori ce nu pot fi modificate. Exista doua tipuri de constante:

- constante numerice - numere intregi (ex. -500, 1, 5, 100 ... ), numere reale (ex. -100.08, .9, -3.0 ...);

- constante alfanumerice: siruri de caractere (ex. 'a', 'Aba', 'ABA'... ). Constantele sir de caractere trebuie scrise intre apostrofuri si sunt case-sensitiv (ex. 'Aba' nu este acelasi sir cu 'aba' sau 'ABa'...). Cazuri particulare de sir de caractere le reprezinta sirurile vide si caracterele.

Variabile - spre deosebire de constante, variabilele sunt date care-si pot schimba valoarea. O variabila are intotdeauna un nume pentru a putea fi referita. In SQL exista doua tipuri de variabile:

 • variabile asociate numelor coloanelor din tabele
 • variabile sistem.

Expresii - o expresie este formata din variabile, constante, operatori si functii, adica, pe scurt: operanzi si operatori.

Operatorii cei mai des folositi sunt:

 • Operatori aritmetici (prioritatea operatorilor este cea de la matematica):
 1. adunare: +
 2. scadere: -
 3. inmultire: *
 4. impartire: /
 • Operatori pentru siruri de caractere: operatori care se aplica sirurilor de caractere. De exemplu pentru concatenarea (unirea) a doua siruri de caractere este ||
 • Operatori relationali (pentru comparatii):
 1. mai mic: <
 2. mai mare: >
 3. mai mic sau egal: <=
 4. mai mare sau egal: >=
 5. egal: =
 6. diferit: <>  sau !=
 • Operatori de comparatie:
 1. Like / Not like: termeni pentru a identifica valori de tip sir de caractere in combinatie cu % (reprezinta orice secventa de caractere sau niciuna) si _ (o sublinire - reprezinta exact un caracter);
 2. Between - tasteaza daca o valoare se gaseste intr-un interval inchis. De exemplu x between a and b <=> (x>=a)and(x<=b);
 3. In - verifica daca o valoare apartine unei multimi. De exemplu x in (1,2,3) verifica daca x este 1, 2 sau 3;
 4. IS NULL / IS NOT NULL - verifica daca o expresie are valoarea NULL / nu are valoarea NULL. NULL poate fi definit ca "Nimic"/"Vid"... . Pentru a verifica daca o valoare are valoarea NULL nu se pot folosi operatorii relationali.
 • Operatori logici (prioritate NOT/AND/OR):
 1. Not: negatie logica
 2. And: si logic
 3. Or: sau logic.

 

 

 

counter for wordpress

View My Stats