Interogari

SELECT [DISTINCT] nume_atribut1 
FROM tabel
[ WHERE calificator1]
[GROUP BY nume_atribut2 
[HAVING calificator2]]
[ORDER BY nume_atribut3 [ASC|DESC]] 

Comanda Select se foloseste pentru a selecta (afisa) din tabel inregistrarile care indeplinesc anumite conditii.

DISTINCT - se foloseste daca dorim ca sa eliminam la afisare duplicatele dintr-o tabela.

nume atribut1 - campul/campurile care se vor afisa

tabel - din ce tabel fac parte atributele care se afiseaza

WHERE calificator1 -  calificator1 reprezinta conditia care trebuie indeplinita pentru a se afisa inregistrarile

GROUP BY nume_atribut2 - gruparea inregistrarilor afisate dupa unul sau mai multe campuri indicate prin nume_atribut2

HAVING calificator2 - conditiile pentru grupare sunt prezentate in calificator2

ORDER BY nume_atribut3 - afisarea ordonata a inregistrarilor, avand in vedere valorile aflate pe campul definit in nume_atribut3, se va face ASC  (ascendent)/DESC(descendent) pe campul . Optiunea ASC este implicita.

 

Cea mai scurta comanda SELECT:

SELECT * FROM tabel; - are ca rezultat afisarea continutului unei tabele

 

counter for wordpress

View My Stats