Exercitii rezolvate

1. Să se verifice dacă un număr este pozitiv.

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

 

public class numar

{

    int n;

    public numar()

    {

        Console.WriteLine("dati numarul ");

        this.n = int.Parse(Console.ReadLine());

    }

    void pozitiv()

    {

        if (this.n > 0) Console.WriteLine("numar pozitiv");

        else if (this.n < 0) Console.WriteLine("numar negativ");

        else Console.WriteLine("numar nul");

    }

 

    static void Main(string[] args)

    {

        numar x = new numar();

        x.pozitiv();

        Console.ReadKey();

    }

}

 

2. Să se verifice dacă un număr aparţine intervalului [a,b]. a şi b sunt numere reale citite de la tastatură.

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

 

public class numar

{

    int a;

    int b;

    int n;

    public numar()

    {

        Console.WriteLine("a= ");

        this.a = int.Parse(Console.ReadLine());

        Console.WriteLine("b= ");

        this.b = int.Parse(Console.ReadLine());

        Console.WriteLine("n= ");

        this.n = int.Parse(Console.ReadLine());

    }

    void interval()

    {

        if (this.a <= this.n && this.n <= this.b) Console.WriteLine("Da");

        else Console.WriteLine("Nu");

    }

 

    static void Main(string[] args)

    {

        numar x = new numar();

        x.interval();

        Console.ReadKey();

    }

}

 

3. Să se verifice daca 3 numere citite de la tastatura sunt nule.

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

 

public class numar

{

    int a;

    int b;

    int c;

    public numar()

    {

        Console.WriteLine("a= ");

        this.a = int.Parse(Console.ReadLine());

        Console.WriteLine("b= ");

        this.b = int.Parse(Console.ReadLine());

        Console.WriteLine("c= ");

        this.c = int.Parse(Console.ReadLine());

    }

    void nule()

    {

        if (this.a == 0 && this.c <= 0 && this.b==0) Console.WriteLine("Numere nule");

        else Console.WriteLine("Nu toate cele 3 numere sunt nule");

    }

 

    static void Main(string[] args)

    {

        numar x = new numar();

        x.nule();

        Console.ReadKey();

    }

}

 

4. Se citesc de la tastatura 3 numere. Să se verifice dacă s-au citit în ordine crescătoare.

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

 

public class numar

{

    int a;

    int b;

    int c;

    public numar()

    {

        Console.WriteLine("a= ");

        this.a = int.Parse(Console.ReadLine());

        Console.WriteLine("b= ");

        this.b = int.Parse(Console.ReadLine());

        Console.WriteLine("c= ");

        this.c = int.Parse(Console.ReadLine());

    }

    void crescatoare()

    {

        if (this.a <=this.b && this.b <= this.c) Console.WriteLine("Numerele sunt in ordine crescatoare");

        else Console.WriteLine("Numerele nu sunt in ordine crescatoare");

    }

 

    static void Main(string[] args)

    {

        numar x = new numar();

        x.crescatoare();

        Console.ReadKey();

    }

}

 

5. Se citesc de la tastatură 4 numere. Câte dintre ele sunt numere pare?

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

 

public class numar

{

    int a;

    int b;

    int c;

    int d;

    public numar()

    {

        Console.WriteLine("a= ");

        this.a = int.Parse(Console.ReadLine());

        Console.WriteLine("b= ");

        this.b = int.Parse(Console.ReadLine());

        Console.WriteLine("c= ");

        this.c = int.Parse(Console.ReadLine());

        Console.WriteLine("d= ");

        this.d = int.Parse(Console.ReadLine());

    }

    void nrpare()

    {

        int nr = 0;

        if (a % 2 == 0) nr++;

        if (b % 2 == 0) nr++;

        if (c % 2 == 0) nr++;

        if (d % 2 == 0) nr++;

        Console.WriteLine("numarul de numere pare=" + nr);

    }

 

    static void Main(string[] args)

    {

        numar x = new numar();

        x.nrpare();

        Console.ReadKey();

    }

}

 

 

6. Se citesc de la tastatura 3 numere reale. Să se verifice dacă pot forma laturile unui triunghi si in caz afirmativ sa se specifice tipul triunghiului: oarecare, echilateral sau isoscel.

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

 

public class numar

{

    int a;

    int b;

    int c;

    public numar()

    {

        Console.WriteLine("a= ");

        this.a = int.Parse(Console.ReadLine());

        Console.WriteLine("b= ");

        this.b = int.Parse(Console.ReadLine());

        Console.WriteLine("c= ");

        this.c = int.Parse(Console.ReadLine());

    }

    void triunghi()

    {

        if (a > 0 && b > 0 && c > 0 && a + b > c && a + c > b && b + c > a)

            if (this.a == this.b && this.a == this.c) Console.WriteLine("triunghi echilateral");

            else if (this.a == this.b || this.c == this.a || this.c == this.b) Console.WriteLine("triunghi isoscel");

            else Console.WriteLine("triunghi oarecare");

        else Console.WriteLine("nu pot forma laturile unui triunghi");

    }

 

    static void Main(string[] args)

    {

        numar x = new numar();

        x.triunghi();

        Console.ReadKey();

    }

}

 

 

 

counter for wordpress

View My Stats