Clasa a X-a C

Elementele de bază ale limbajului de programare

Noţiuni introductive

• Structura programelor

• Vocabularul limbajului

• Tipuri simple de date (standard)

• Constante, variabile, expresii

• Citirea/scrierea datelor

Structuri de control

• Structura liniară

• Structura alternativă

• Structuri repetitive

Mediul limbajului de programare studiat

• Prezentare generală

• Editarea programelor sursă

• Compilare, rulare, depanare

Implementarea unor algoritmi elementari cu aplicabilitate practică

 

Tipuri structurate de date.

Tipul tablou. Tablouri unidimensionale şi bidimensionale.

Fişiere text.

• Definire.

• Operaţii specific

 

Algoritmi fundamentali de prelucrare a datelor structurate în tablouri

• căutare secvenţială, căutare binară

• sortare

• interclasare

• prelucrări specifice tablourilor bidimensionale.

 

Aplicaţii interdisciplinare

Exemple orientative:

• Prelucrări statistice ale unei serii de valori

• Calculul valorii unei expresii algebrice

• Calcule combinatoriale

• Determinarea unor mărimi fizice dintr-un circuit

electric

• Aplicaţii din genetică (legea creşterilor organice, etc.)

Analiza eficienţei unui algoritm

 

Aplicaţii din viaţa cotidiană

Exemple orientative:

• Determinarea situaţiei şcolare a unui elev (medii

semestriale, medii generale, numărul de absenţe, etc.)

• Balanţa de cheltuieli ale unei familii

• Determinarea salariului unei persoane

• Evidenţa operaţiilor într-un cont bancar

counter for wordpress

View My Stats