Exercitii rezolvate

1. Să se verifice dacă un număr este pozitiv.

#include<iostream.h>

void main()

{

int a;

//citim numarul

cout<<"a=";cin>>a;

//verificam daca numarul este pozitiv

if(a>=0) cout<<"numar pozitiv";

else cout<<"numarul negativ";

}

 

2. Să se verifice dacă un număr aparţine intervalului [a,b]. a şi b sunt numere reale citite de la tastatură.

#include<iostream.h>

void main()

{float a,b,n;

//citim datele de intrare: a,b si numarul dat

cout<<"a=";cin>>a;

cout<<"b=";cin>>b;

cout<<"n=";cin>>n;

//verificam daca numarul n apartine intervalului [a,b]

if(n>=a and n<=b)cout<<n<<" apartine intervalului [a,b]";

else cout<<n<<" nu apartine intervalului [a,b]";

}

 

3. Să se verifice daca 3 numere citite de la tastatura sunt nule.

#include<iostream.h>

void main()

{float a,b,c;

//citim datele de intrare: a,b si numarul dat

cout<<"a=";cin>>a;

cout<<"b=";cin>>b;

cout<<"c=";cin>>c;

//verificam daca numerele sunt nule

if(a==0 && a==0 && c==0)cout<<" toate numerele sunt nule";

else cout<<" nu sunt toate nule";

}

 

 

4. Se citesc de la tastatura 3 numere. Să se verifice dacă s-au citit în ordine crescătoare.

#include<iostream.h>

void main()

{float a,b,c;

//citim datele de intrare: a,b si numarul dat

cout<<"a=";cin>>a;

cout<<"b=";cin>>b;

cout<<"c=";cin>>c;

//verificam daca numerele in ordine crescatoare

if(a<=b && b<=c)cout<<" cele 3 numere sunt in ordine crescatoare";

else cout<<" nu sunt in ordine crescatoare";

}

 

5. Se citesc de la tastatură 4 numere. Câte dintre ele sunt numere pare?

#include<iostream.h>

void main()

{int a,b,c,d,nr;

//citim datele de intrare: a,b,c si d

cout<<"a=";cin>>a;

cout<<"b=";cin>>b;

cout<<"c=";cin>>c;

cout<<"d=";cin>>d;

//initializam un contor cu 0 pe care il vom mari cu 1 de fiecare data cand gasim un numar par

nr=0;

if(a%2==0)nr++;

if(b%2==0)nr++;

if(c%2==0)nr++;

if(d%2==0)nr++;

cout<<"s-au citit "<<nr<<" numare pare";

}

6. Se citesc de la tastatura 3 numere reale. Să se verifice dacă pot forma laturile unui triunghi.

#include<iostream.h>

void main()

{

float a,b,c;

//citim cele 3 date de intrare

cout<<"a="; cin>>a;

cout<<"b=";cin>>b;

cout<<"c=";cin>>c;

//verificam daca cele 3 numere pot forma laturile unui triunghi

if(a>0&&b>0&&c>0&&a+b>c&&a+c>b&&b+c>a)

      if(a==b&&b==c)cout<<"triunghi echilateral";

      else

      if(a==b || b==c || c==a) cout<<"triunghi isoscel";

      else cout<<"triunghi oarecare";

      else

      cout<<"cele 3 numere nu pot forma laturile unui triunghi";

}

 

 

counter for wordpress

View My Stats