Citire

1. Se citesc n elemente de tip intreg. Sa se afiseze elementele citite.

#include<iostream.h>

int a[100],n;

void main()

{

cout<<"numarul de elemente: ";cin>>n;

cout<<"elementele\n";

for(int i=1;i<=n;i++)

                {

                cout<<"a["<<i<<"]=";cin>>a[i];

                }

cout<<"s-au citit elementele: ";

for(i=1;i<=n;i++) cout<<a[i]<<" ";

}

 

2. Se citesc caractere pana la introducerea caracterului * care nu face parte din sir. Sa se afiseze caracterele in ordinea inversa a citirii.

#include<iostream.h>

char a[10];

int i,n;

void main()

{

cout<<"dati elementele:";

n=1;

cin>>a[1];

while(a[n]!='*')

{n++;cin>>a[n];

}

n--;

cout<<"n="<<n;

cout<<"\nelementele citite\n";

for(int i=1;i<=n;i++)cout<<a[i];

cout<<"\nelementele in ordine inversa\n";

for(i=n;i>=1;i--)cout<<a[i];

}

 

3. Se citesc elemente reale pana la introducerea primului numar mai mic sau egal cu 0 care face parte din sir. Sa se afiseze numerele citite.

#include<iostream.h>

float a[10];

int i,n;

void main()

{

cout<<"dati elementele:";

n=1;

cin>>a[1];

while(a[n]!=0)

{n++;cin>>a[n];

}

cout<<"n="<<n;

cout<<"\nelementele citite\n";

for(int i=1;i<=n;i++)cout<<a[i];

}

 

 

counter for wordpress

View My Stats