Exercitii propuse

 

1.       Se citesc de la tastatură două numere. Care este valoarea celui mai mic? De exemplu dacă a=5 și b=7 se va afișa 5.

2.       Se introduc vârstele a trei copii. Care este vârsta celui mai mare și care este diferența de vârstă dintre cel mai mare și cel mai mic. De exemplu v1=5, v2=8, v3=3 se va afișa vârsta cea mai mare este 8 și diferența de vârtă este 5.

3.       Se introduc punctajele obținute de doi sportivi. Afișați-le în ordine descrescătoare. De exemplu dacă se introduc p1=4 și p2=10 se afișează 10 4.

4.       Se introduc de la tastatură mediile a 3 elevi. Afișați mediile în ordine crescătoare. De exemplu dacă se introduc m1=8.60, m2=6.90 și m3=5.90 se va afișa 5.90 6.90 8.60.

5.     Se citesc de la tastatură 3 numere întregi reprezentând valoarea numerelor care se găsesc într-o cutie. Din cutie se extrag două numere. Cunoscând suma numere extrase, să se afişeze numărul rămas în cutie. Să se trateze și cazurile în care suma introdusă este greșită și nu se poate găsi adevărata valoare a celui de-al treilea număr. De exemplu dacă se citesc a1=2, a2=4, a3=6 și s=8 se va afișa 4..

6.       Se citesc de la tastatură patru numere. Să se dubleze valoarea celui mai mare și să se tripleze valoarea celui mai mic. De exemplu a=4 b=6 c=2 d=3 se va afișa 4 12 6 3.

7.       Se introduc de la tastatură două numere. Să se verifice dacă cele două numere sunt consecutive.

8.       Se citesc de la tastatură două numere naturale reprezentând lungimile razelor a două cercuri și un număr d reprezentând distanța între cele două cercuri. Care este pozia celor două cercuri unul față de altul: tangente, inersectate, disjuncte?

9.       Se citesc coordonatele a două puncte din spațiu. Care este distanța dintre ele?

10.   Se citesc de la tastatură coordonatele a 3 puncte din spațiu. Ce fel de triunghi formează?

11.   Să se rezolve ecuația de gradul I ax+b=0 dacă se citesc de la tastatură valorile lui a și b.

12.   Să se rezolve ecuația de gradul II ax2+bx+c=0 dacă se citesc de la tastatură valorile pentru a, b și c.

13.   Să se afișeze |ax+b| dacă se cunosc valorile pentru a,b și x.

14.   Fie sistemul de ecuații liniare

Ax+By=C

Dx+Ey=F.

Să se scrie un program care citește coeficienții A, B, C, D, E, F ai unui sistem de două ecuații liniare cu două necunoscute. Care este soluția sistemului?

15.   Să se verifice dacă toate cele 3 numere citite de la tastatură sunt numere pare.

16.   Se citesc de la tastatură 2 numere cu cel mult 4 cifre. Care dintre ele are suma cifrelor mai mare?

17.   Se citește de la tastatură un număr cu trei cifre. Să se afișeze cifrele numărului în ordine crescătoare.

18.   Se citesc de la tastatură două numere. Care este valoarea expresiei: ab/(a-b) ?

19.   Se citesc de la tastatură două numere reale. Care este media lor aritmetică? Dar gerometrică?

20.   Se citesc de la tastatură valorile a trei numere reale. Să se verifice dacă pot forma laturile unui triunghi iar în caz afirmativ să se afișeze aria și perimetrul triunghiului.

counter for wordpress

View My Stats