Exercitii rezolvate

 

 

1. Să se verifice dacă un număr este pozitiv.

var a:integer;

begin

{citim numarul}

write('Dati numarul ');readln(a);

{verificam daca numarul este pozitiv}

if (a>=0) then write('numar pozitiv')

else write('numar negativ');

end.

 

2. Să se verifice dacă un număr aparţine intervalului [a,b]. a şi b sunt numere reale citite de la tastatură.

var a,b,n:real;

begin

{citim datele de intrare: captele intervalului a,b si numarul n}

write('a=');readln(a);

write('b=');readln(b);

write('n=');readln(n);

{verificam daca numarul apartine intervalului [a,b]}

if(n>=a)and(n<=b) then write(n,' apartine intervalului [a,b]')

else write(n,' nu apartine intervalului [a,b]');

end.

 

3. Să se verifice daca 3 numere citite de la tastatura sunt nule.

var a,b,c:real;

begin

{citim datele de intrare: cele 3 numere}

write('a=');readln(a);

write('b=');readln(b);

write('c=');readln(c);

{verificam daca cele 3 numere sunt nule}

if(a=0)and(b=0)and(c=0) then write(' cele 3 numere sunt nule')

else write(' nu toate citite sunt numerele nule');

end.

 

4. Se citesc de la tastatura 3 numere. Să se verifice dacă s-au citit în ordine crescătoare.

var a,b,c:real;

begin

{citim datele de intrare: cele 3 numere}

write('a=');readln(a);

write('b=');readln(b);

write('c=');readln(c);

{verificam daca cele 3 numere sunt in ordine crescatoare}

if(a<=b)and(b<=c) then write(' cele 3 numere sunt in ordine crescatoare')

else write(' cele 3 numere nu sunt in ordine crescatoare');

end.

 

5. Se citesc de la tastatură 4 numere. Câte dintre ele sunt numere pare?

var a,b,c,d,nr:integer;

begin

{citim datele de intrare: cele 4 numere}

write('a=');readln(a);

write('b=');readln(b);

write('c=');readln(c);

write('d=');readln(d);

{Folosim un contor. Valoarea contorului o vom mari de fiecare data cand gasim un numar par.

Inainte de a face verificarile nu s-au gasit numere pare adica nr=0}

nr:=0;

if(a mod 2=0) then nr:=nr+1;

if(b mod 2=0) then nr:=nr+1;

if(c mod 2=0) then nr:=nr+1;

if(d mod 2=0) then nr:=nr+1;

writeln('s-au gasit ',nr,' numere pare');

end.

 

6. Se citesc de la tastatura 3 numere reale. Să se verifice dacă pot forma laturile unui triunghi.

var a,b,c:real;

begin

{citim datele de intrare}

write('a=');readln(a);

write('b=');readln(b);

write('c=');readln(c);

{verificam daca laturile pot forma un triunghi; in caz afirmativ verificam tipul triunghiului}

if(a>0)and(b>0)and(c>0)and(a+b>c)and(a+c>b)and(b+c>a) then

     if(a=b)and(b=c) then write('triunghi echilateral')

                     else if(a=b)or(b=c)or(c=a) then write('triunghi isoscel')

                                                else write('triunghi oarecare')

                     else write('nu se poate forma un triunghi');

end.

counter for wordpress

View My Stats