Citire si afisare

Se citesc de la tastatura elementele reale ale unei matrici cu n linii si m coloane. Sa se afiseze matricea.

 

var a:array[1..100,1..100]of real;
n,m,i,j:byte;
begin {citime datele de intrare: numarul de linii, numarul de coloane si elementele matricii}
write('numarul de linii=');readln(n);
write('numarul de coloane=');readln(m);
for i:=1 to n do
    for j:=1 to m do
    begin
    write('a[',i,',',j,']=');
    readln(a[i,j]);
    end;

{afisam elementele matricii}
for i:=1 to n do begin {afisam o line}
    for j:=1 to m do
        write(a[i,j]:5:2,' ');
    writeln; {trecem la linie noua  pentru a da forma de matrice datelor afisate}
end;
end.

Se citesc de la tastatura elementele reale ale unei matrici cu n linii si m coloane. Sa se afiseze transpusa matricii.

 

var a:array[1..100,1..100]of real;
n,m,i,j:byte;
begin

{citirea datelor de intrare}
write('numarul de linii=');readln(n);
write('numarul de coloane=');readln(m);
for i:=1 to n do
    for j:=1 to m do
    begin
    write('a[',i,',',j,']=');
    readln(a[i,j]);
    end;

{afisarea transpusei}
for j:=1 to m do begin
    for i:=1 to n do
        write(a[i,j]:5:2,' ');
    writeln;
end;
end.

counter for wordpress

View My Stats