Citirea vectorilor

1.                   Se citesc n elemente de tip intreg. Sa se afiseze elementele citite.

var a:array[1..100]of integer;

n,i:byte;

begin

write('numarul de elemente n=');readln(n);

for i:=1 to n do begin

                 write('a[',i,']=');readln(a[i]);

                 end;

for i:=1 to n do write(a[i],' ');

writeln;

end.

 

2.                   Se citesc caractere pana la introducerea caracterului * care nu face parte din sir. Sa se afiseze caracterele in ordinea inversa a citirii.

var a:array[1..100]of char;

n,i:byte;

begin

n:=1;

write('a[1]=');readln(a[1]);

while (a[n]<>'*') do

      begin

      n:=n+1;

      write('a[',n,']=');readln(a[n]);

      end;

n:=n-1;

writeln('vectorul are ',n,' elemente');

writeln('elementele in ordinea inversa a citirii sunt');

for i:=n downto 1 do write(a[i],' ');

writeln;

end.

 

3.                   Se citesc elemente reale pana la introducerea primului numar mai mic sau egal cu 0 care face parte din sir. Sa se afiseze numerele citite.

var a:array[1..100]of real;

n,i:byte;

begin

n:=0;

repeat

n:=n+1;

write('a[',n,']=');readln(a[n]);

until a[n]<=0;

 

writeln('vectorul are ',n,' elemente');

writeln('elementele vectorului sunt');

for i:=1 to n do write(a[i]:5:2,' ');

writeln;

end. 

counter for wordpress

View My Stats