Declarare

Un vector se declara in sectiunea de declaratii a programului, la fel ca orice ala variabila.

Tablourile unidimensionale fac parte din tipurile structurate de date si se declara folosind cuvantul cheie array.

La declararea tablourilor unidimensionale este obligatoriu sa apara:

1.Numele tabloului

2.Tipul de date din care fac parte pozitiile (indicii) elementelor

3.Tipul elementelor.

 

Sintaxa declararii tablourilor unidimensionale:

<nume tablou>:array[<ind>] of <tip element>;

array – reprezinta faptul ca variabila <nume tablou> e de tip tablou

<nume tablou>: identificatorului tabloului unidimensional (vectorului)

<ind>: tipul de date pentru indicii tabloului. Acestia trebuie sa faca parte dintr-un tip numarabil (ordinal). De obicei face parte din tipul interval.

<tip>: tipul de date pentru elementele tabloului. Toate elementele din tablou sunt de acelasi tip.

 

Observatie:

Orice tablou se caracterizeaza printr-un numar maxim de elemente reprezentand numarul maxim de elemente care se pot memora in tablou. Din tipul de date al pozitiilor trebuie sa reiasa atat numarul maxim de elemente precum si modul in care trebuie numerotate pozitiile.

 

Exemple:

1.

Type vector=array[char] of byte;

Var a:vector;

 

S-a declarat un tablou unidimensional cu numele a, care poate avea maxim 256 elemente, indicia sunt de tip char, elementele sunt de tip natural (0..255).

a[‘x’]=6; {corect}

a[‘+’]=-6; {incorect: -6 nu face parte din tipul byte}

a[a]=200; {incorect; a nu e de tip char si in plus un nu pot fi declarate 2 variabile cu acelasi nume}

2.

Var a:array[1..10] of real;

Tabloul are numele a; indicii sunt 1,2,3,…,10; numarul maxim de elemente este 10; tipul elementelor este real.

A[3]=3; {corect}

a[0]=10;{incorect – 0 nu poate fi indice pentru ca nu face parte din [1,10]}

a[‘3’]=0; {incorect – ‘3’ e de tip char}

3. Var b:array[-10..10]of char;

Numele tabloului este b; numarul maxim de elemente este 21; pozitiile elementelor sunt -10,-9,-8,…,9,10; elementele vectorului sunt de tip real.

B[-10]=’a’;{corect}

b[0]=’!’;{corect}

b[11]=3;{incorect: 11 nu apartine intervalului [-10,10]; 3 nu e de tip char}

b[-2]=-20.3; {corect}

 

counter for wordpress

View My Stats