Fisiere

Un fişier este o colecţie de date. Un fișier are un nume care poate fi urmat de punct și de extensie.

Avantajul lucrului cu fisiere este evident: dacă datele se citesc din fișier acestea se scriu o singură date și pe baza acestora programul poate rula de mai multe ori fără a trebui să fie reintroduse. În plus, informațiile rezultate în urma execuției pot fi salvate.

În esenţă, există doua tipuri de fisiere:

-          fisiere text

-          fisiere binare.

Un fişier text conţine, după cum rezultă din nume, un text format din cifre și caractere.

Un fisier binar poate conţine în plus și imagini, baze de date, etc.

 

În liceu se studiază fișierele text.

Pentru a putea lucre fişiere text în C++ seste nevoie să se adauge o bibliotecă standard: <fstream.h>. Această bibliotecă lucrează cu fluxuri (stream-uri):

ifstream – pentru intrare, pentru citire din fișier

ofstream – pentru ieșire, pentru afiare într-un fișier

fstream – are ambele caracteristici (ifstream și ofstream)

Opreaţiile care se efectuează, în general, cu fisiere text sunt:

- deschidrea unui fisier text

- închiderea unui fisier text

- citirea datelor dintr-un fisier text

- scrierea datelor intr-un fisier text

- adăugarea datelor într-un fişier text

 

Pentru a putea efectua operaţii cu un fişier text acesta trebuie mai intâi deschis.

Pentru citire se folosește ifstream în una din formele de mai jos:

ifstream f("clasa.in"); sau  fstream f("clasa.in",ios::in);

Pentru a se scrie informațiile în fișier se folosește una din formele.

ofstream f("cls.out"); sau  fstream f("cls.out",ios::out);

iar pentru adăugare se folosește

fstream f("cls.out",ios::app);

Pentru a se închide un fișier trebuie folosită funcția close().

De exemplu f.close();

 

Exemplu: Să se realizeze o copie a fișierului numere.in .

 

#include<fstream.h>

#include<conio.h>

#include<iostream.h>

void main()

{

int i=0,n; char c;

 ifstream f("numere.in");

ofstream g("numere.out");

while(!f.eof()) // cât timp nu s-a ajuns la sfârşitul fisierului text

{

i++;

f>>c; //se citeste din fisier caracter cu character

g<<c;//se afișează în fișier caracterul citit

}

f.close(); g.close();// se închid fisierele

}

counter for wordpress

View My Stats