Clasa a XI-a Pascal

Tablouri bidimensionale

Şiruri de caractere

• Particularităţi de memorare a şirurilor de caractere

• Subprograme predefinite de prelucrare a şirurilor de caractere

Structuri de date neomogene (struct/record)

• Rezolvarea unor probleme cu caracter practic.

Liste

• Reprezentarea grafică a structurilor de tip listă

• Operaţii specifice

• Stiva şi coada

• Aplicaţii cu implementare statică

Grafuri orientate şi neorientate

Grafuri neorientate                   Arbori            Grafuri orientate

• Terminologie şi proprietăţi (graf orientat şi neorientat, adiacenţă, incidenţă, grad; lanţ, lanţ elementar, drum, drum elementar, ciclu,ciclu elementar, circuit, circuit elementar; subgraf, graf parţial; conexitate, tare  conexitate, arbore, arbore parţial, etc)

• Reprezentarea în memorie a grafurilor (matrice de

adiacenţă, liste de adiacenţă, lista muchiilor/arcelor)

• Parcurgerea grafurilor. Aplicaţii.

 

Metoda de programare Divide et Impera

• Prezentare generală

• Aplicaţii

Metoda de programare Backtracking

• Prezentare generală

• Implementarea iterativă sau recursivă a algoritmilor de generare a produsului cartezian, permutărilor,

combinărilor, aranjamentelor, submulţimilor unei mulţimi

 

Subprograme

• Structura şi a modul de definire al subprogramelor

• Declararea şi apelul subprogramelor

• Transferul parametrilor la apel (prin valoare şi referinţă)

• Returnarea valorilor de către subprograme

• Variabile locale şi globale

• Aplicaţii folosind subprograme

Recursivitate

• Definire. Exemplificare

• Mecanisme de implementare

• Aplicaţii cu subprograme recursive

counter for wordpress

View My Stats