matrici 3

Se introduce de la tastatură o matrice pătratica de ordin n. Se cere să se calculeze şi să se afişeze:
a) suma tuturor elementelor ;
b) suma elementelor de pe diagonala principală.

 #include<iostream.h>
int x[30][30],n,m;

void citire()
{int i,j;
cout<<"n=";cin>>n;
for(i=1;i<=n;i++)
    for(j=1;j<=n;j++)
    {cout<<"x["<<i<<"]["<<j<<"]";
    cin>>x[i][j];
    }
}
void afisare()
{
for(int i=1;i<=n;i++)
{
    for(int j=1;j<=n;j++)
    cout<<x[i][j]<<" ";
    cout<<"\n";
    }
}
void suma()
{ int s=0;
for (int i=1;i<=n;i++)
    for (int j=1;j<=n;j++)
    s=s+x[i][j];
cout<<"suma elementelor din matrice="<<s<<endl;
}
void suma_diagonala_principala()
{
int s=0;
for(int i=1;i<=n;i++)
    s=s+x[i][i];
cout<<"suma de pe diagonala principala="<<s<<endl;
}
void main()
{
citire();
cout<<"matricea este\n";
afisare();
suma();
suma_diagonala_principala();
}

Se introduce de la tastatură o matrice pătrată de ordin n cu elemente numere întregi. Se cere să se calculeze şi afişeze:
a) suma elementelor de deasupra diagonalei principale ;
b) suma elementelor de sub diagonala secundară.

 #include<iostream.h>
int x[30][30],n,m;

void citire()
{int i,j;
cout<<"n=";cin>>n;
for(i=1;i<=n;i++)
    for(j=1;j<=n;j++)
    {cout<<"x["<<i<<"]["<<j<<"]";
    cin>>x[i][j];
    }
}
void afisare()
{
for(int i=1;i<=n;i++)
{
    for(int j=1;j<=n;j++)
    cout<<x[i][j]<<" ";
    cout<<"\n";
    }
}
void deasupra_dp()
{
int s=0;
for(int i=1;i<=n-1;i++)
    {for(int j=i+1;j<=n;j++)
        {cout<<x[i][j]<<" ";s=s+x[i][j];}
    cout<<endl;
    }
cout<<"suma elementelor de deasupra diagonalei principale="<<s<<endl;
}
void sub_ds()
{int s=0;
for(int i=2;i<=n;i++)
    {for(int j=n-i+2;j<=n;j++   )
       {cout<<x[i][j]<<" ";s=s+x[i][j];}
    cout<<endl;
    }
cout<<"suma elementelor de sub diagonala secundara="<<s<<endl;
}
void main()
{
citire();
cout<<"matricea este\n";
afisare();
cout<<"deasupra diagonalei principale\n";
deasupra_dp();
cout<<"sub diagonala secundara\n";
sub_ds();
}

Se introduce de la tastatură o matrice cu m linii şi n coloane cu elemente numere întregi . Se cere să se calculeze şi să se afişeze minimul pe o linie l a matricei (l număr natural citit de la tastatură l<=m).

#include<iostream.h>
#include<stdlib.h>
int x[30][30],n,m;

void citire()
{int i,j;
cout<<"m=";cin>>m;
cout<<"n=";cin>>n;
for(i=1;i<=m;i++)
    for(j=1;j<=n;j++)
    {cout<<"x["<<i<<"]["<<j<<"]";
    cin>>x[i][j];
    }
}
void afisare()
{
for(int i=1;i<=m;i++)
{
    for(int j=1;j<=n;j++)
    cout<<x[i][j]<<" ";
    cout<<"\n";
    }
}
void minim_l()
{
int l,min;
cout<<"linia l=";cin>>l;
if(l<1||l>m){cout<<"eroare";exit(0);}
min=x[l][1];
for(int i=1;i<=n;i++)
    if(x[l][i]<min)min=x[l][i];
cout<<"min="<<min;
}
void main()
{
citire();
cout<<"matricea este\n";
afisare();
minim_l();
}

 

counter for wordpress

View My Stats