structuri de control

 1. Se citeşte un număr natural n. Să se determine cifra maximă din număr, folosind un subprogram.     Exemplu:  Dacă n=7934 , atunci cifra maximă este 9.

#include<iostream.h>

#include<stdlib.h>

int a[100],n,k;

void citire()

{

cout<<"nr de elemente n=";cin >>n;

for(int i=1;i<=n;i++)

                {cout<<"a["<<i<<"]=";cin >>a[i];

                }

cout<<"k=";cin>>k;

if(k<1||k>n) {cout<<"stergerea nu se poate efectua";exit(0);}

}

 

void afisare()

{

for(int i=1;i<=n;i++) cout<<a[i]<<" ";

cout<<endl;

}

 

void sterge(int k)

{

for(int i=k;i<n;i++)

                a[i]=a[i+1];

n--;

}

void  main()

{

citire();

sterge(k);

afisare();

}

 

2. 1.111.Se introduce de la tastatură un număr întreg n. Se cere să se calculeze şi să se afişeze:

 a)  media aritmetică a cifrelor pare;

 b)  produsul cifrelor impare

#include<iostream.h>

long unsigned int n;

void medie(long unsigned int n)

{ int u;

int c=0,s=0;

while(n!=0)

{

u=n%10;

n=n/10;

if(u%2==0){c++;s=s+u;}

}

cout<<"media aritmetica a cifrelor pare="<<(float)s/c<<endl;

}

void produs(long unsigned int n)

{

int p=1,u;

while(n!=0)

{

u=n%10;

n=n/10;

if(u%2==1)p=p*u;

}

cout<<"produsul cifrelor impare="<<p<<endl;

}

void main()

{

cout<<"n=";cin>>n;

medie(n);

produs(n);

}

 

3. Se citeşte de la tastatură un număr întreg mai mare sau egal cu 1000. Se cere să se stabilească dacă numărul dat este palindrom sau nu, folosind un subprogram.

#include<iostream.h>

#include<stdlib.h>

long unsigned int n;

void palindrom()

{ int u;

long unsigned int x=n,m=0;

while(n!=0)

{

u=n%10;

n=n/10;

m=m*10+u;

}

if(m==x) cout<<"palindrom\n"; else cout<<"nu e palindrom";

}

void main()

{

cout<<"n=";cin>>n;

if(n<1000){cout<<"numarul trebuie sa fie >=1000\n";exit(0);}

palindrom();

}

 

4. Se citeşte de la tastatură un număr întreg. Se cere să se stabilească dacă este perfect sau nu, folosind un subprogram. Un număr este perfect dacă este egal cu suma divizorilor săi proprii plus 1.

#include<iostream.h>

#include<stdlib.h>

int n;

void perfect()

{

int s=0;

for(int i=1;i<=n/2;i++)

                if(n%i==0)s=s+i;

if(s==n) cout<<"numar perfect\n";

                else cout<<"numarul nu e perfect\n";

}

void main()

{

cout<<"n=";cin>>n;

perfect();

}

 

5. Se citeşte de la tastatură un număr întreg . Se cere să se calculeze şi să se afişeze suma divizorilor proprii precum şi numărul acestora.

#include<iostream.h>

#include<stdlib.h>

long unsigned int n;

void divizori()

{

int s=0;

int c=0;

for(int i=2;i<=n/2;i++)

                if(n%i==0){s=s+i;c++;}

cout<<"suma divizorilor proprii="<<s<<"nr de div proprii="<<c;

}

void main()

{

cout<<"n=";cin>>n;

divizori();

}

 

6. Se citeşte de la tastatură un număr natural nenul n. Se cere să se calculeze şi să se afişeze următoarea sumă :         1+1*2+1*2*3+1*2*3*4+...+1*2*...n .

#include<iostream.h>

int n;

void suma()

{float s=0,p=1;

for(int i=1;i<=n;i++)

                {p=p*i; s=s+p;}

cout<<"s="<<s<<endl;

}

void main()

{

cout<<"n=";cin>>n;

suma();

}

 

7. Se citeşte de la tastatură un număr natural nenul n. Se cere să se calculeze şi să se afişeze următoarea sumă :   1+1/(1*2)+1/(1*2*3)+...+1/(1*2*3*...*n).

  #include<iostream.h>

int n;

void suma()

{float s=0,p=1;

for(int i=1;i<=n;i++)

                {p=p*i; s=s+1/p;}

cout<<"s="<<s<<endl;

}

void main()

{

cout<<"n=";cin>>n;

suma();

}

 

 

counter for wordpress

View My Stats