Structuri de control

1. Se citeşte un număr natural n. Să se determine cifra maximă din număr, folosind un subprogram.     Exemplu:  Dacă n=7934 , atunci cifra maximă este 9.

 

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

 

    public class numar

    {

        int n;

        public numar()

        {

            Console.WriteLine("dati numarul ");

            this.n = int.Parse(Console.ReadLine());

        }

        public void maxcifra()

        {

            int u;

            int max = 0;

/*impartim numarul in cifre si reinitializam maximul de cate ori gasim o cifra mai mare decat maximul*/

            while (n != 0)

            {

                u = n % 10;

                n = n / 10;

                if (max < u) max=u;

            }

            Console.WriteLine("cifra maxima="+ max);

        }

        static void Main(string[] args)

        {

            numar x = new numar();

            x.maxcifra();

            Console.ReadKey();

        }

    }

2. Se introduce de la tastatură un număr întreg n. Se cere să se calculeze şi să se afişeze:

 a)  media aritmetică a cifrelor pare;

 b)  produsul cifrelor impare

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

 

 

public class numar

{

    int n;

    public numar()

    {

        Console.WriteLine("dati numarul ");

        this.n = int.Parse(Console.ReadLine());

    }

    public void medie()//media cifrelor pare

    {

        int u;

        int nn=n;

        int s = 0;

             while (n != 0)

        {

            u = n % 10;

            n = n / 10;

            if (u%2==0) s=s+u;

        }

        Console.WriteLine("suma cifrelor pare=" + s);

        n = nn;

    }

    public void produs()//produsul cifrelor impare

    {

        int u;

        int nn = n;

        int p = 1;

        while (n != 0)

        {

            u = n % 10;

            n = n / 10;

            if (u % 2 == 1) p = p * u;

        }

        Console.WriteLine("produsul cifrelor impare=" + p);

        n = nn;

    }

    static void Main(string[] args)

    {

        numar x = new numar();

        x.medie();

        x.produs();

        Console.ReadKey();

    }

}

 

3. Se citeşte de la tastatură un număr întreg mai mare sau egal cu 1000. Se cere să se stabilească dacă numărul dat este palindrom sau nu, folosind un subprogram.

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

 

public class numar

{

    int n;

    public numar()

    {

        Console.WriteLine("dati numarul ");

        this.n = int.Parse(Console.ReadLine());

    }

    public void palindorm()

    {

        int u;

        int nn = n;/*retinem valoarea lui n*/

        int m = 0;

        /*construim numarul oglindit*/

        while (n != 0)

        {

            u = n % 10;

            n = n / 10;

            m = m * 10 + u;

        }

        if (nn == m) Console.WriteLine("palindrom");

        else Console.WriteLine("Numarul nu e palindrim");

    }

    static void Main(string[] args)

    {

        numar x = new numar();

        x.palindorm();

        Console.ReadKey();

    }

}

 

4. Se citeşte de la tastatură un număr întreg. Se cere să se stabilească dacă este perfect sau nu, folosind un subprogram. Un număr este perfect dacă este egal cu suma divizorilor săi proprii plus 1.

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

 

public class numar

{

    int n;

    public numar()

    {

        Console.WriteLine("dati numarul ");

        this.n = int.Parse(Console.ReadLine());

    }

 

    void perfect()

    {

        int s = 0;

        for(int i=1;i<=n/2;i++)

            if (n%i==0)s=s+i;

        if(n==s)Console.WriteLine("numar perfect");

        else Console.WriteLine("Nu e numar perfect");

    }

 

    static void Main(string[] args)

    {

        numar x = new numar();

        x.perfect();

        Console.ReadKey();

    }

}

 

5. Se citeşte de la tastatură un număr întreg . Se cere să se calculeze şi să se afişeze suma divizorilor proprii precum şi numărul acestora.

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

 

public class numar

{

    int n;

    public numar()

    {

        Console.WriteLine("dati numarul ");

        this.n = int.Parse(Console.ReadLine());

    }

 

    void divizori()

    {

        int s = 0;

        int nr = 0;

        for(int i=2;i<=n/2;i++)

            if (n % i == 0) { s = s + i; nr++; }

        Console.WriteLine("suma divizorilor proprii="+s);

        Console.WriteLine("numarul de divizori proprii=" + nr);

    }

 

    static void Main(string[] args)

    {

        numar x = new numar();

        x.divizori();

        Console.ReadKey();

    }

}

 

6. Se citeşte de la tastatură un număr natural nenul n. Se cere să se calculeze şi să se afişeze următoarea sumă:         1+1*2+1*2*3+1*2*3*4+...+1*2*...n .

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

 

public class numar

{

    int n;

    public numar()

    {

        Console.WriteLine("dati numarul ");

        this.n = int.Parse(Console.ReadLine());

    }

 

    void suma()

    {

        int s = 0;

        int p = 1;

        for (int i = 1; i <= n; i++)

        {

            p = p * i;

            s = s + p;

        }

        Console.WriteLine("valoarea expresiei ="+s);

    }

 

    static void Main(string[] args)

    {

        numar x = new numar();

        x.suma();

        Console.ReadKey();

    }

}

 

7. Se citeşte de la tastatură un număr natural nenul n. Se cere să se calculeze şi să se afişeze următoarea sumă :   1+1/(1*2)+1/(1*2*3)+...+1/(1*2*3*...*n).

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

 

public class numar

{

    int n;

    public numar()

    {

        Console.WriteLine("dati numarul ");

        this.n = int.Parse(Console.ReadLine());

    }

 

    void suma()

    {

        double s = 0;

        double p = 1;

        for (int i = 1; i <= n; i++)

        {

            p = p * i;

            s = s + 1/p;

        }

        Console.WriteLine("valoarea expresiei =" + s);

    }

 

    static void Main(string[] args)

    {

        numar x = new numar();

        x.suma();

        Console.ReadKey();

    }

}

 

counter for wordpress

View My Stats