Probleme2


5. Să se construiască o bază de date cu informaţii referitoare la examenul de bacalaureat: Nume(C,20), Clasa(C,4), Media(N5,2).
a) Să se afişeze numărul de elevi respinşi.
b) Să se afişeze elevii clasei XIIA care au media mai mare decât 8.50.
c) Ştiind că elevul X, citit de la tastatură, are media greşită să se remedieze greşeala.

6. Fie baza de date AGENDA conţinând câmpurile : Nume, Prenume, Adresă, Telefon.
a) Afişaţi numărul de persoane din baza de date care au acelaşi nume cu cel precizat de utilizator de la tastatură .
b) Care este numărul de telefon al unei persoane cu nume şi prenume dat de la tastatură?
c) Afişaţi agenda ordonată după câmpurile Nume şi Prenume.

7. Informaţiile despre salariaţii unei firme se reţin într-o bază de date cu structura: Nume(C,20), Funcţie (C,20), Salariu(N,7), Reţineri(N,6).
a) Care este numele şi funcţia persoanei cu salariu maxim?
b) Ce reţineri are persoana X citită de la tastatură? Cât mai are de primit?
c) Care este salariul mediu pe unitate?

counter for wordpress

View My Stats