Test0

1.        Tehnologia Informaţiei reprezintă:

1. O combinatie intre tehnologia shareware, freeware şi programele pentru arhivarea datelor

2. Legatura dintre partea de hard a calculatorului cu partea de soft a calculatorului

3. O combinatie intre hardware, software şi tehnologii de comunicaţii

4. Folosirea aplicatiilor pentru a comunica pe net 

2.        Care dintre următoarele tipuri de computere poate fi considerat portabil?

1. Calculatoarele «Mainframe»

2. PDA (Personal Digital Assistant – Asistent Digital Personal)

3. Desktop

4. PC (Personal Computer) 

3.        Frecvenţa unităţii centrale de prelucrare CPU este măsurată în:

1.        Gigabytes (GB)

2.       Hertz (Hz)

3.        Biţi pe secundă (BPS)

4.        Bytes (B)               

4.        PSTN (Public Switched Telephone Network)  este un tip de  __________.

1. Server

2. Tehnologie de comunicaţii reprezentata printr-o retea de telefonie bazata pe comutatie de circuite

3. O parte a retelei intranet

4. Tehnologie de transfer a fişierelor de dimensiune mare 

5.        Care dintre următoarele urmatoarele tipuri de software coordonează resursele computerului?

        1. Sistem de operare          

        2. Browsere net

2. Programe utilitare

3. Aplicaţii pentru calcul tabelar

6.        ________ este o reţea privată a unei companii care utilizează tehnologiile Internet.  Care

dintre următoarele variante ar putea completa corect definiţia?

1. VoIP

2. ADSL

3. HTTP

4. Intranet 

    7. World Wide Web (WWW, 3W) reprezintă: 

1. Un serviciu care asigura accesul la o colecţie de documente hypertext legate între ele, stocate pe serverele HTTP

2. Un tip de software care permite unui utilizator să vadă documente din reteaua extranet

3. O reţea internaţională de telefonie

4. Un program folosit pentru gasirea paginilor pe net

 8.       Care dintre următoarele afirmaţii este adevarată:

1. Teleworking-ul nu este un job flexibil

2. Teleworking-ul reduce sau elimină timpul de trecere între activităţi diferite principala activitate reprezentând desfăşurată de acasă pe un calculator

2. Teleworking-ul reprezintă munca de depusă de o echipă în cadrul unui proiect informaţional

4. Teleworking-ul reprezintă activitatea depusă de salariaţi in cadrul unui intranet

 9.       CBT reprezintă?

1. Şablon (machetă) pentru crearea paginilor web

2. Activitate asistată de computer

3. Munca depusă de o echipă în cadrul unui proiect

4. Instruire cu ajutorul computerului

 10.    Termenul RSI se referă la:

1.       Leziuni provocate prin mişcări repetitive în cadrul lucrului pe computer

2.        Folosirea unui UPS

3.        Statistica numărului de ore lucrate pe calculator

4.        Boli ale ochilor provocate de computer

 11.    Care dintre următoarele metode este cea mai sigură pentru protecţia împotriva pierderilor de date?

1. Folosirea unor spatii de depozitare a fişierelor pe internet (e-mail, site-uri care oferă spaţiu pentru astfel de activităţi etc)         

2. Stocarea tuturor fişierelor pe hard disk

3. Salvarea tuturor fişierelor pe o dischetă

4. Efectuarea de backup al fişierelor 

12.    Furtul căruia dintre următoarele dispozitive ar duce la pierderea agendei telefonice?

1. PDA (personnal digital assistant)

2. Scanner

3. Touchscreen

4. Plotter

 13.    Care dintre următoarele dispozitive este atât de ieşire cât şi de intrare?

1. Creion optic

2. Touchpad

3. Plotter

4. Touchscreen

 14.    În termenul 'GUI' , litera G provine de la ________________ ?

1. Generic

2. Global

3. General

4. Graphical

 15.    Un computer care comunică cu un server într-o reţea locală este în mod normal cunoscut drept _______.

1. server de mail

2. client

3. server de fişiere

4. furnizor de resurse

 16.    Ce este World Wide Web (WWW)?

1. Un serviciu care permite unui utilizator să găsească site-uri pe internet

2. O colecţie de documente hypertext legate între ele, stocate pe servere HTTP din întreaga lume

3. O reţea la nivel global

4. O reţea de telefonie bazată pe tehnologia CRM

      17. Care dintre următoarele este o tehnologie de comunicare de mare viteză?

1.             CBT

2.             ADSL

3.             HTTP

4.             HTML

 18.    Care dintre următoarele afirmaţii descrie cel mai bine conceptul de teleworking?

1. Lucrul într-un birou central şi comunicarea clienţii prin intermediul internetului

2. Lucrul dintr-un birou central şi comunicarea cu alte birouri utilizând un sistem securizat

3. O tehnologie telefonică de comunicare cu mare viteză

4. Lucrul acasă şi comunicarea cu un birou central utilizând tehnologia informaţiei

 19.    Care dintre următoarele afirmaţii se referă la ergonomia locului de muncă?

1.             Stocarea documentelor electronice într-o locaţie din afara sediului

2.             Utilizarea Internetului pentru a vinde bunuri şi servicii

3.             Asigurarea unor tastaturi special concepute

4.             Asigurarea pregătirii asistate de calculator

 20.    Un computer mainframe este…

1.             Un server într-o reţea locală

2.             Un model de laptop

3.             Un computer de dimensiuni mari şi foarte scump

4.             Un model de PC

 21.    Care dintre următoarele afirmaţii definesc termenul de versiune al aplicaţii soft?

1. Un număr care identifică o difuzare publică a unui program software

2. Un număr care indică limba care va fi folosită în aplicaţie

3. Un număr unic care reprezintă un cod pentru provenienţa aplicaţiei

4. Un număr care reprezintă un cod de înregistrare a copyright-ului

 22.    Cu care dintre următoarele dispozitive reprezintă un dispozitiv periferic de intrare şi poate fi folosit pentru deschiderea unui document?

1. Un plotter

2. Un scanner

3. Un touch pad

4. Un modem

 23.    Această etapă are loc  în mod normal înaintea etapei de proiectare în ciclul de dezvoltare a sistemelor.

1. Programare

2. Implementare

3. Testare

4. Analiză

 24.    Modemul reprezintă:

1. Un dispozitiv electronic ce permite calculatoarelor aflate într-un LAN să comunice între ele

2. Un dispozitiv periferic de intrare folosit doar la  PC

3. Un dispotitiv electronic folosit pentru a putea ţine o videoconferinţă

4. Este un dispozitiv prin care se transmit si se primesc informatii prin linia telefonica sau direct printr-un cablu

 25.    Care dintre următoarele despre un semnal analogic este adevărată?

1. Un semnal transmis numai între server si calculatorul client

2. Semnal analogic difera prin cel digital, prin faptul ca in orice moment este masurabil, are o anumita valoare care poate fi masurata

3. O metodă utilizată pentru a converti semnale dintr-o formă în alta

4. Necesită utlilizarea de coduri în sistemul binar

 26.    Care din următoarele afirmaţii despre teleworking este adevărată?

1. Promoveză munca de echipă

2. Timpul de trecere de la o activitate la alta este mai mare

3. Întreaga activitate se desfăşoară într-un birou central

4. Îţi permite gestiunea timpului şi spaţiului pentru desfăşura o activitate mai flexibilă

 27.    Prin folosirea licenţei ţi se rezervă:

1.             Drept de comercializare

2.             Dreptul de folosire a programului pe o perioadă limitată de timp

3.             Dreptul de folosire gratuită a programului

4.             Drept de folosire a programului şi nu drept de comercializare sau distribuţie

 28. Care dintre următoarele propoziţii despre viruşii de computer este adevărată?

1.             Viruşii distruge întotdeauna partea de hard a calculatorului

2.             Viruşii se pot autocopia

3.             Viruşii de computer sunt programe fără de care activitatea la calculator nu s-ar putea desfăşura în bune condiţii

4.             Viruşii sunt programe înregistrate şi sunt supuşi legii copzright-lui

             29. ADSL reprezintă un tip de  __________.

1.             Dispozitiv de stocare

2.             Tehnologie de comunicaţie

3.             Tehnologie folosită pentru depistarea viruşilor într-o reţea

4.             Virus

         30. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată_

1.             Drepturile de autor (copyright) încetează în momentul distribuirii soft-ului

2.             Drepturile de autor (copyright) se menţin pentru o perioadă de 50 ani

3.             Drepturile de autor (copyright) se  menţin pe toată perioada vieţii autorului şi nu se moşteneşte

4.             Drepturile de autor (copyright) se menţin toată durata vieţii autorului şi se poate transmite prin moştenire

counter for wordpress

View My Stats