Functii pentru siruri de caractere

Functia strlen: int strlen(nume_sir); – returneaza lungimea efectiva a unui sir (fara a numara terminatorul de sir).
Exemplu: char a[50]=”ora de informatica”;
strlen(a) = 18
Functia strcpystrcpy(sir_destinatie,sir_sursa); – copiaza sirul sir_ sursa in sir_destinatie (se simuleaza atribuirea a=b insa 
ATENTIE: Nu este permisa atribuirea intre doua siruri de caractere folosind operatorul =. Atribuirea se face obligatoriu cu functia strcpy.
Exemplu: 
char a[50]=”primul sir”,b[40]=”al doilea sir”; 
strcpy(a,b); 
a = ”al doilea sir”; b=”al doilea sir”;

Functia strcat: strcat(dest,sursa); – adauga sirului dest sirul sursa. 
Sirul sursa ramane nemodificat. Operatia se numeste concatenare si nu este comutativa. 
Exemplu: 
char *a=”Colegiul ”,*b=”Titeica?”;
strcat(a,b); 
a = ”Colegiul Titeica?”;

Functia strncat: strncat(dest,sursa,nr); – adauga dest primele nr caractere din sirul sursa. Sirul sursa ramane nemodificat. 
Exemplu:
char *a=”Colegiul”,*b=”Titeica?”;
strncat(a,b,3); 
a = ”Colegiul Tit”;

Functia strchr: strchr(sir,c); – are rolul de a cauta caracterul c in sirul sir. 
Cautarea se face de la stanga la dreapta, iar functia intoarce adresa subsirului care incepe cu prima aparitie a caracterului c. Daca nu este gasit caracterul, functia returneaza 0. Diferenta dintre adresa sirului initial si cea a subsirului returnat reprezinta chiar pozitia caracterului cautat in sirul dat.
Exemplu:
char *a=”acesta este un sir”,b=’t’,c=’x’,d;
cout<<strchr(a,b); se tipareste ”ta este un sir”;
cout<<strchr(a,c); nu se tipareste nimic (se tipareste 0 daca se face o conversie la int a lui strchr(a,c) ;
d= strchr(a,b);
cout<<”Caracterul apare prima data la pozitia ”<<d-a;

Sa se afiseze toate pozitiile unui caracter intr-un sir

#include <iostream.h>

#include <string.h>

void main()

{char a[100],*p,c;

cin.get(a,100);

cin>>c;

p=strchr(a,c);

while (p)

{cout<<"Pozitia "<<p-a<<endl;

 p++;

p=strchr(p,c);}

}

 

Functia strrchr: strrchr(sir,c); – are acelasi rol cu strchr, cu deosebirea ca returneaza adresa ultimei aparitii a caracterului.
Cautarea se face de la dreapta spre stanga; r = right)

Functia strcmp: int strcmp(sir1,sir2); – are rolul de a compara doua siruri de caractere. 
Valoarea returnata este
 <0 (daca sir1<sir2)
 =0 (daca sir1=sir2) 
>0 (daca sir1>sir2). 

Observatii: 
Functia strcmp face distinctie intre literele mari si cele mici ale alfabetului.
Functia strcmp returneaza diferenta dintre codurile ASCII ale primelor caractere care nu coincid

Functia stricmp: int stricmp(sir1,sir2); – are acelasi rol cu strcmp, cu deosebirea ca nu face distinctie intre literele mari si cele mici ale alfabetului 
(i = ignore).

Functia strstr: strstr(sir1,sir2); – are rolul de a identifica daca sirul sir2 este subsir al sirului sir1. 
Daca este, functia returneaza adresa de inceput a subsirului sir2 in sirul sir1, altfel returneaza adresa 0. 
In cazul in care sir2 apare de mai multe ori in sir1, se returneaza adresa de inceput a primei aparitii. 
Cautarea se face de la stanga la dreapta

Functia strtok: strtok(sir1,sir2); – are rolul de a separa sirul sir1 in mai multe siruri (cuvinte) separate intre ele prin unul sau mai multe caractere cu rol de separator. Sirulsir2 este alcatuit din unul sau mai multe caractere cu rol de separator.
Functia strtok actioneaza in felul urmator:

o        Primul apel trebuie sa fie de forma strtok(sir1,sir2); Functia intoarce adresa primului caracter al primei entitati. Dupa prima entitate, separatorul este inlocuit automat prin caracterul nul.

o        Urmatoarele apeluri sunt de forma strtok(NULL,sir2); De fiecare data, functia intoarce adresa de inceput a urmatoarei entitati, adaugand automat dupa ea caracterul nul.

o        Cand sirul nu mai contine entitati, functia returneaza adresa nula.

Exemplu: Se citeste de la tastatura un sir de caractere. Sa se afiseze cuvintele din sir. Cuvintele sunt despartite de spatiu.

#include <iostream.h>

#include <conio.h>

#include <string.h>

void main()

{char a[100],cuv[10][10],*p,separator[]=" ";

int i=0,nr=0;

cout<<"Dati sirul:";cin.get(a,100);

strcpy(p,a);

p=strtok(p,separator);

while (p)

                {strcpy(cuv[++nr],p);

                 p=strtok(NULL,separator);}

cout<<"Sunt "<<nr<<" cuvinte:"<<endl;

for (i=1;i<=nr;i++) cout<<cuv[i]<<endl;

}  

counter for wordpress

View My Stats