Exercitii rezolvate

In general, in exercitii, vom considera ca sirul de elemente incepe de la pozitia 1 chiar daca din maxim total de elemente vom avea cu un element mai putin.

Pentru mai multe exercitii vizitati si meniul Exercitii in C++

1. Se citesc de la tastatura n elemente. Cate dintre ele fac parte din intervalul [x,y]? x si y se citesc de la tastatura.

#include<iostream.h>

int a[100],n,x,y,c;

void main()

{

cout<<"numarul de elemente: ";cin>>n;

cout<<"elementele\n";

for(int i=1;i<=n;i++)

                {

                cout<<"a["<<i<<"]=";cin>>a[i];

                }

cout<<"\ns-au citit elementele: ";

for(i=1;i<=n;i++) cout<<a[i]<<" ";

cout<<"\nx=";cin>>x;

cout<<"\ny=";cin>>y;

//contor pentru numerele cautate

c=0;

for(i=1;i<=n;i++)

                if(a[i]>=x&&a[i]<=y)c++;

cout<<"\nnr="<<c<<endl;\

}

 

2. Se citesc de la tastatura n numere. Care sunt pozitiile din vector unde se gasesc elemente pare?

#include<iostream.h>

int a[100],n;

void main()

{

cout<<"numarul de elemente: ";cin>>n;

cout<<"elementele\n";

for(int i=1;i<=n;i++)

                {

                cout<<"a["<<i<<"]=";cin>>a[i];

                }

for(i=1;i<=n;i++)

                if(a[i]%2==0)cout<<i<<" ";

}

 

3. Se citesc n elemente reale. Care este suma elementelor aflate pe pozitii impare in vector?

#include<iostream.h>

int a[100],n,s=0;

void main()

{

cout<<"numarul de elemente: ";cin>>n;

cout<<"elementele\n";

for(int i=1;i<=n;i++)

                {

                cout<<"a["<<i<<"]=";cin>>a[i];

                }

//suma elementelor de pe pozitii impare

for(i=1;i<=n;i++)

                if(i%2==1)s=s+a[i];

                cout<<"s="<<s;

}

 

4. Se citesc numere reale pana la introducerea primului numar negativ care nu face parte din sir. Care este media elementelor din sir?

#include<iostream.h>

float a[10],s;

int i,n;

void main()

{

cout<<"dati elementele:\n";

n=1;

cin>>a[1];

while(a[n]>=0)

{n++;cin>>a[n];

}

n--;

cout<<"n="<<n;

cout<<"\nelementele citite\n";

for(int i=1;i<=n;i++)cout<<a[i];

//calculam media elementelor; e nevoie sa gasim suma elementelor

s=0;

for(i=1;i<=n;i++)s=s+a[i];

cout<<"media="<<s/n<<endl;

}

 

5. Se citesc n numere reale. Sa se afisese perechile de cate 3 numere aflate in vector pe pozitii succesive  care indeplinesc proprietatea ca al 3 este media primelor 2.

#include<iostream.h>

float a[100];

int n;

void main()

{

cout<<"numarul de elemente: ";cin>>n;

cout<<"elementele\n";

for(int i=1;i<=n;i++)

                {

                cout<<"a["<<i<<"]=";cin>>a[i];

                }

cout<<"\nelementele citite\n";

for(i=1;i<=n;i++)cout<<a[i]<<" ";

cout<<"\n";

//cautare

cout<<"\ntripletele cautate \n";

for(i=3;i<=n;i++)

                if((a[i-2]+a[i-1])/2==a[i])cout<<a[i-2]<<" "<<a[i-1]<<" "<<a[i]<<endl;

}

 

6. Se citesc caractere pana la introducerea caracterului ‘*’. Cate vocale s-au citit?

#include<iostream.h>

char a[10];

int i,n,c;

void main()

{

cout<<"dati elementele:\n";

n=1;

cin>>a[1];

while(a[n]!='*')

{n++;cin>>a[n];

}

n--;

cout<<"n="<<n;

cout<<"\nelementele citite\n";

for(int i=1;i<=n;i++)cout<<a[i];

//contor pentru numarul de vocale

c=0;

for(i=1;i<=n;i++)

if(a[i]=='A'||a[i]=='a'||a[i]=='e'||a[i]=='E'||a[i]=='I'||a[i]=='i'||a[i]=='O'||a[i]=='o'||a[i]=='U'||a[i]=='u')

                c++;

cout<<"nr vocale="<<c<<endl;

}

 

7. Se citesc de la tastatura n numere si un numar x. Pe ce pozitii se gaseste x in sirul de numere citit si de cate ori?

#include<iostream.h>

int a[100],n,x,c;

void main()

{

cout<<"numarul de elemente: ";cin>>n;

cout<<"elementele\n";

for(int i=1;i<=n;i++)

                {

                cout<<"a["<<i<<"]=";cin>>a[i];

                }

cout<<"\ns-au citit elementele: ";

for(i=1;i<=n;i++) cout<<a[i]<<" ";

cout<<"\nx=";cin>>x;

//contor pentru numerele cautate

c=0;

cout<<"\npozitiile unde se gaseste x\n";

for(i=1;i<=n;i++)

                if(a[i]==x){c++;cout<<i<<" ";}

cout<<"\nnr="<<c<<endl;

}

 

8. Se citesc n numere natural. Pe ce pozitii se gasesc numerele prime?

#include<iostream.h>

int a[100],n,prim;

int j;

void main()

{

cout<<"numarul de elemente: ";cin>>n;

cout<<"elementele\n";

for(int i=1;i<=n;i++)

                {

                cout<<"a["<<i<<"]=";cin>>a[i];

                }

cout<<"\ns-au citit elementele: ";

for(i=1;i<=n;i++) cout<<a[i]<<" ";

cout<<"\npozitiile din vector unde se gasesc numere prime\n";

//parcurgem sirul; daca gasim un numar prim scriem pozitia elementului in sir

for(i=1;i<=n;i++)

{//presupunem ca a[i] este prim  (prim==1)

prim=1;

if(a[i]<2)prim=0;

j=2;

while(j<=a[i]/2 && prim==1)

                if(a[i]%j==0)prim=0;

                else j++;

if(prim)cout<<i<<" ";

}

}

9. Se citesc de la tastatura numere pana la introducerea primului numar mai mic sau egal cu 0. Sa se afiseze suma cifrelor pentru fiecare numar.

#include<iostream.h>

int a[10];

int i,n,u,s=0,x;

void main()

{

cout<<"dati elementele:";

n=1;

cin>>a[1];

while(a[n]>0)

{n++;cin>>a[n];

}

n--;

cout<<"n="<<n;

cout<<"\nelementele citite\n";

for(int i=1;i<=n;i++)cout<<a[i]<<" ";

//gasim suma cifrelor pentru fiecare element

for(i=1;i<=n;i++)

{x=a[i];

 s=0;

 while(x!=0)

 {u=x%10;

  x=x/10;

  s=s+u;

 }

 cout<<"\nsuma cifrelor lui "<<a[i]<<" este "<<s<<"\n";

}

}

 

10. Se citesc de la tastatura n numere. Sa se verifice dace numerele s-au citit in ordine crescatoare.

#include<iostream.h>

int a[100],n,crescator;

void main()

{

cout<<"numarul de elemente: ";cin>>n;

cout<<"elementele\n";

for(int i=1;i<=n;i++)

                {

                cout<<"a["<<i<<"]=";cin>>a[i];

                }

cout<<"\ns-au citit elementele: ";

for(i=1;i<=n;i++) cout<<a[i]<<" ";

//presupunem ca numerele sunt in ordine crescatoare

crescator=1;

//daca 2 numere alaturate nu sunt in ordine crescatoare schimbam valoarea lui crescator

i=1;

while(i<n&&crescator==1)

                if(a[i]>a[i+1])crescator=0;

                else i++;

if(crescator==1)cout<<"\nsir crescator\n";

                else cout<<"\nsirul nu este crescator\n";

}

 

11. Sa se afiseze valoarea elementului maxim dintr-un sir de n numere citite de la tastatura si de cate ori apare in cele n numere citite.

#include<iostream.h>

int a[100],n,max,c;

void main()

{

cout<<"numarul de elemente: ";cin>>n;

cout<<"elementele\n";

for(int i=1;i<=n;i++)

                {

                cout<<"a["<<i<<"]=";cin>>a[i];

                }

cout<<"\ns-au citit elementele: ";

for(i=1;i<=n;i++) cout<<a[i]<<" ";

//cautam maximul

max=a[1];

for(i=1;i<=n;i++)

                if(a[i]>max)max=a[i];

cout<<"\nmax="<<max<<endl;

//contor pentru numerele egale cu max

c=0;

for(i=1;i<=n;i++)

                if(a[i]==max)c++;

cout<<"numarul de elemente maxime="<<c;

} 

counter for wordpress

View My Stats