matrici

2. Se citeşte o matrice cu n linii şi m coloane şi elemente numere întregi. Se cere:
a) Să se determine elementele minime de pe fiecare linie;
b) Să se numere elementele pare de pe perimetrul matricei.

#include<iostream.h>
int a[30][30],n,m;

void citire()
{int i,j;
cout<<"n=";cin>>n;
cout<<"m=";cin>>m;
for(i=1;i<=n;i++)
    for(j=1;j<=m;j++)
    {cout<<"a["<<i<<"]["<<j<<"]";
    cin>>a[i][j];
    }
}
void minim_linie()
{int min;
for(int i=1;i<=n;i++)
 {min=a[i][1];
 for(int j=1;j<=m;j++)
 if(min>a[i][j])min=a[i][j];
 cout<<"min pe linia "<<i<<":"<<min<<endl;
 }
}
void perimetru()
{
int nr=0;
for(int j=1;j<=m;j++)
    if(a[1][j]%2==0){cout<<a[1][j]<<" ";nr++;}
for(int i=2;i<=n;i++)
    if(a[i][m]%2==0){cout<<a[i][m]<<" ";nr++;}
for(j=1;j<=m-1;j++)
    if(a[n][j]%2==0){cout<<a[n][j]<<" ";nr++;}
for(i=2;i<=n-1;i++)
    if(a[i][1]%2==0){cout<<a[i][1]<<" ";nr++;}
cout<<"nr="<<nr;
}
void afisare()
{
for(int i=1;i<=n;i++)
{
    for(int j=1;j<=m;j++)
    cout<<a[i][j]<<" ";
    cout<<"\n";
}}
void main()
{
citire();
afisare();
minim_linie();
perimetru();
}

 

3. Se citeşte o matrice pătrată de dimensiune nxn şi elemente numere întregi. Se cere:
a) Să se afişeze numerele prime de pe diagonala principală;
b) Să se formeze un vector cu elementele matricei parcurse în ordine pe coloane.

 

#include<iostream.h>
int a[30][30],n,m;

void citire()
{int i,j;
cout<<"n=";cin>>n;
for(i=1;i<=n;i++)
    for(j=1;j<=n;j++)
    {cout<<"a["<<i<<"]["<<j<<"]";
    cin>>a[i][j];
    }
}
void afisare()
{
for(int i=1;i<=n;i++)
{
    for(int j=1;j<=n;j++)
    cout<<a[i][j]<<" ";
    cout<<"\n";
    }
}
int prim(int n)
{
if(n<=1) return 0;
int i=2;
while(i<=n/2)
    if(n%i==0) return 0;
    else i++;
return 1;
}
void diagonala()
{
cout<<"elementele prime de pe diagonala principala\n";
for(int i=1;i<=n;i++)
    if(prim(a[i][i]))cout<<a[i][i]<<" ";
cout<<endl;
}
void vector()
{int b[900],i,j;
cout<<"parcurgerea matricii pe coloane\n";
int nr=0;
for(j=1;j<=n;j++)
    for (i=1;i<=n;i++)
        b[++nr]=a[i][j];
for(i=1;i<=nr;i++)
    cout<<b[i]<<" ";
cout<<"\n";}

void main()
{
citire();
afisare();
diagonala();
vector();
}

 

5. Se citeşte o matrice cu n linii şi m coloane. Se cere:
a) Să se formeze un vector în care se vor reţine elementele maxime de pe fiecare coloană a matricei;
b) Să se ordoneze vectorul format la punctul a.

#include<iostream.h>
int a[30][30],n,m,b[30];

void citire()
{int i,j;
cout<<"n=";cin>>n;
cout<<"m=";cin>>m;
for(i=1;i<=n;i++)
    for(j=1;j<=m;j++)
    {cout<<"a["<<i<<"]["<<j<<"]";
    cin>>a[i][j];
    }
}
void maxim_linie()
{int max;
for(int j=1;j<=m;j++)
 {max=a[1][j];
 for(int i=1;i<=m;i++)
 if(max<a[i][j])max=a[i][j];
 b[j]=max;
 cout<<"max pe coloana "<<j<<max<<endl;
 }
}
void sortare()
{int aux;
cout<<"elementele sortate\n";
for(int i=1;i<=m-1;i++)
    for(int j=i+1;j<=m;j++)
    if(b[i]>b[j])
    {aux=b[i];b[i]=b[j];b[j]=aux;}
for(i=1;i<=m;i++)cout<<b[i]<<" ";
cout<<endl;
}
void afisare()
{
for(int i=1;i<=n;i++)
{
    for(int j=1;j<=m;j++)
    cout<<a[i][j]<<" ";
    cout<<"\n";
}}
void main()
{
citire();
afisare();
maxim_linie();
sortare();
}

Se dă o matrice x, cu n linii şi n coloane, cu elemente întregi. Să se determine numărul elementelor din matrice care sunt < 24 şi se găsesc deasupra diagonalei principale pe linii pare.

#include<iostream.h>
int a[30][30],n,m;

void citire()
{int i,j;
cout<<"n=";cin>>n;
for(i=1;i<=n;i++)
    for(j=1;j<=n;j++)
    {cout<<"a["<<i<<"]["<<j<<"]";
    cin>>a[i][j];
    }
}
void afisare()
{
for(int i=1;i<=n;i++)
{
    for(int j=1;j<=n;j++)
    cout<<a[i][j]<<" ";
    cout<<"\n";
    }
}
void afis_deasupra_diagonala_principala()
{
for(int i=1;i<=n-1;i++)
{ for(int j=i+1;j<=n;j++)
    cout<<a[i][j]<<" ";
    cout<<"\n";
}
}
void contor()
{int c=0;
for(int i=1;i<=n-1;i++)
{     if(i%2==0)
    for(int j=i+1;j<=n;j++)
    if(a[i][j]<24)c++;
}
cout<<"c="<<c<<endl;
}

void main()
{
citire();
cout<<"matricea este\n";
afisare();
cout<<"elementele de deasupra diagonalei principale\n";
afis_deasupra_diagonala_principala();
contor();
}

counter for wordpress

View My Stats