Probleme 10

33. Realizaţi un program care actualizează câmpul salariu din baza ANGAJAT.DBF în felul următor:
salariu < 2 000 000 +100%
2 000 000 < salariu < 5 000 000 +50%
5 000 000 < salariu < 10 000 000 +20%
10 000 000 < salariu < 50 000 000 -5%
50 000 000 < salariu < 100 000 000 -15%
100 000 000 < salariu -25%

Baza are structura: NUME, PRENUME, VARSTA, MESERIE, LOC_MUNCA, VECHIME, SALARIU.

 

34. Se dă tabelul ELEVI cu structura NUME, PRENUME, MEDIE 
Afişaţi baza de date într-o fereastră astfel:
- elevii cu media peste 7 în ordinea descrescătoare a mediilor
- elevii cu media sub 7 în altă fereastră în ordinea alfabetică, afişările să fie cu pauză la umplerea ferestrei.

35. Se dă baza de date ELEVI.DBF cu structura NUME, PRENUME, MEDIE
Afişaţi baza de date într-o fereastră astfel:
- elevii cu media sub 7 in ordinea alfabetică.

36. Se dă baza de date ELEVI.DBF cu structura CLASA C(6), NUME C(15), NOTA_1 N(5.2), NOTA_2 N(5.2)
Să se afişeze NUME NOTA_ NOTA_2 MEDIA unde MEDIA=(NOTA_1+NOTA_2) / 2 , pentru fiecare elev.
De asemenea, calculează şi afişează media fiecărei clase pentru câmpurile NOTA_1, NOTA_2, MEDIA .

 

Pentru a doua parte a problemei propun sa se realizeze un raport grupat pe clase.

37. Se dă un teabel ELEVI cu structura CLASA, NUME, NOTA_1, NOTA_2
Să se scrie un program care afişează NUME NOTA_1 NOTA_2 MEDIA unde MEDIA=(NOTA_1+NOTA_2) / 2 , pentru fiecare elev.
Calculează şi afişează media întregii şcoli.

 

counter for wordpress

View My Stats